Centrul de cercetări fundamentale şi aplicative în marketing

CEMARK

Centrul de cercetări fundamentale şi aplicative în marketing

El se constituie ca organism de cercetare în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. Are sediul în sala 1406 din Bulevardul Dacia nr. 41, Sector 1, Bucureşti, tel. (021)319.19.00 (int. 237, 254).

 

Activităţile Centrului de cercetări fundamentale şi aplicative în marketing se adresează:

 • întreprinderilor cu activitate pe piaţă internă şi internaţională,
 • specialiştilor în marketing din întreprinderi şi instituţii publice şi private
 • întreprinderilor mici şi mijlocii,
 • organizaţiilor neguvernamentale,
 • organizaţiilor şi partide politice,
 • tuturor celor interesaţi de marketing;

Centrul de cercetări fundamentale şi aplicative în marketing (CEMARK) dispune de spaţii corespunzătoare, dotate cu tehnologie modernă (mijloace audio-video, acces la Internet) menite să asigure suportul desfăşurării activităţilor sale. Dispune de o bancă de date comerciale şi de marketing referitoare la piaţa românească şi la unele pieţe internaţionale.

Activitate

Activitatea de cercetare ştiinţifică finanţată se desfăşoară prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare şi activităţilor cuprinse, după caz, în:

 1. Programe naţionale de cercetare ştiinţifică precum şi managementul acestora, finanţate de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică;
 2. Programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinșifice, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;
 3. Teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă contractate cu societăţi comerciale, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
 4. Programe instituţionale coordonate de Consiliu de Administrație al Academiei de Studii Economice din București şi finanţate din fonduri proprii;
 5. Programe instituţionale coordonate de Direcția Managementul Cercetării şi Inovării din Academia de Studii Economice;
 6. Programele departamentale coordonate de departament şi facultăţi, care cuprind şi cercetările individuale finanţate.

Contact

CEMARK - Centrul de cercetări fundamentale şi aplicative în marketing poate fi contactat la:

 

adresa: Academia de Studii Economice din București

           Centrul de cercetări fundamentale şi aplicative în marketing

           Bulevardul Dacia nr. 41, sector 1

           cod poştal 010404, Bucureşti, România

 

telefon:            (021)319.19.00, 319.19.01 int. 237, 254

fax:                  (021)319.19.80

e-mail:             cemark@mk.ase.ro

site web:          www.cemark.ase.ro